ATENCIÓ! CANVI TARIFARI!

A PARTIR DE L’1 DE JUNY, LA FACTURA DE L’ELECTRICITAT SERÀ MENSUAL.

El dia 1 de Juny va entrar en vigor la nova estructura tarifaria. Aquest canvi afecta a tots els usuaris i està regulat per la següent normativa:

  • Circular 3/2020 de la CNMC, per la que s’estableix la metodologia per al càlcul dels peatges de transport i distribució d’electricitat.
  • Real Decret 148/2021, per el que s’estableix la metodologia de càlcul dels càrrecs del sistema elèctric.

Amb l’aplicació de la nova normativa, COMERCIALIZADORA LERSA S.L. canviarà la periodicitat de la factura, antigament bimensual, i a partir de l’1 de Juny la facturació serà mensual.