Baixa subministrament

  • D.N.I. del titular o C.I.F de l’empresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
  • Estar al corrent de pagament.
  • Còpia de la factura