Baixa subministrament

  • D.N.I. del titular o C.I.F de l鈥檈mpresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l鈥檃utoritzaci贸 corresponent.
  • Estar al corrent de pagament.
  • C貌pia de la factura