Comptadors telegestionats

En compliment del Reial Decret 1110/2007 pel qual s’aprova el Reglament de Punts de Mesura del Sistema Elèctric, s’està duent a terme una campanya de substitució de comptadors, dirigida a aquells clients de la nostra xarxa que tinguin una potència contractada fins a 15 kW.

La telegestió és un sistema de gestió de comptadors que permet realitzar operacions relacionades amb el seu subministrament de manera remota. Per fer-ho, és necessari disposar d’un nou model de comptador i, per tant, substituir l’existent per aquest nou model.

Avantatges de la telegestió:

  • Realitzar operacions (alta, baixa, modificació de tarifa, etc.) de forma remota.
  • Les lectures es realitzaran a distància i ja no dependrà de la visita d’un operari.
  • Les lectures seran sempre reals.
  • Millorarà la informació sobre el consum d’energia i afavorirà l’estalvi i l’eficiència.

Lersa Electricitat treballa dia a dia per la innovació i vetlla per millorar l’atenció als seus clients.

 

 

Preguntes freqüents:

De compra o de lloguer?

Lersa Electricitat recomana al seus clients que el lloguin, ja que el comptador s’ha de mantenir al dia amb les actualitzacions de firmware necessàries. Tot i això, si vol, pot adquirir-lo sempre que compleixi les nostres especificacions.

Preu del lloguer del comptador de telegestió?

El preu del lloguer del comptador està regulat i fixat per l’Ordre IET/1491/2013 de 3 d’agost de 2013:

Disposición transitoria única. Precio de alquiler de los contadores electrónicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos.

   a) Contadores electrónicos monofásicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, considerando no solo el precio del propio equipo sino también los costes asociados a su instalación y operación y mantenimiento de los mismos (incluidos los costes asociados a la verificación): 0,81 euros/mes.

   b) Contadores electrónicos trifásicos con discriminación horaria y con posibilidad de telegestión para consumidores domésticos, considerando no solo el precio del propio equipo sino también los costes asociados a su instalación y operación y mantenimiento de los mismos (incluidos los costes asociados a la verificación): 1,36 euros/mes.

S’ha d’interrompre el subministrament elèctric per canviar de comptador?

En el moment de fer el canvi del comptador el subministrament elèctric s’interromp aproximadament 20 minuts, el temps que els operaris tarden a realitzar tot el procés.

Com sabré quin dia Lersa farà el canvi de comptador?

Uns dies abans de fer el canvi del comptador rebrà un avís on se li comunicarà la data en què es farà efectiu el canvi.

Si el comptador es troba dins de l’habitatge, ens posarem en contacte amb vostè perquè es pugui dur a terme el canvi de dispositiu sense problemes.