El 5 d’agost de 1919 es va constituir La Elèctrica de Ripoll. Modest Sayós va ser l’alma mater d’aquesta iniciativa emprenedora que a principis del segle XX, juntament amb altres socis, va impulsar un nou projecte empresarial al Ripollès.

I des del primer dia de la seva fundació, la nova companyia va apostar per un ideal i una filosofia de servitud als seus clients, amb un tarannà de proximitat i un servei d’eficiència. Uns valors que avui dia són encara el segell de distinció de l’empresa.

L’ESTRUCTURA ACTUAL

LERSA, que és la sigla de la denominació original de la companyia, La Eléctrica de Ripoll SA, s’ha anat adaptant als nous temps i a les exigències que requereix la nova regulació, diversificant la seva gestió en tres societats diferents: la Eléctrica de Ripoll SA, LERSA Electricitat SL i Comercializadora LERSA SL.

La Eléctrica de Ripoll SA és l’empresa que, a partir de dos aprofitaments hidràulics al riu Freser, genera electricitat gràcies a les centrals ubicades als termes municipals de Ribes de Freser i Campelles. Aquestes centrals produeixen aproximadament el 25% de l’energia elèctrica que LERSA distribueix al Ripollès.

LERSA Electricitat SL és l’empresa distribuïdora de l’energia elèctrica i l’abasteix a través de la pròpia xarxa.

I des de fa poc més d’una dècada, d’acord amb les exigències del moment, s’ha hagut de separar l’activitat de la comercialització que és a càrrec de Comercializadora LERSA SL. professional, qualificat i proper.

QUALITAT, TRACTE FAMILIAR I MODERNITAT

LERSA combina a la perfecció aquests tres conceptes d’eficàcia amb un tracte familiar que conviu amb un esperit de superació constant. Aquesta és una part important del valor afegit de la companyia que, al llarg de la seva història, avui centenària, ha sabut adaptar-se als temps amb una aposta constant per la innovació en un sector cada vegada més complex i competitiu.

UN FUTUR ASSEGURAT

I com que els fets són millor que les paraules, LERSA pot exemplificar aquesta aposta i el seu esperit de superació amb la construcció d’una nova subestació elèctrica ubicada a la zona del polígon Els Pintors de Ripoll.

Un pas endavant amb una inversió de més de 4 milions d’euros, que han permès construir la instal·lació que transforma l’energia de 132 kV a 20 kV i que suposa una aposta de futur extremadament important. Aquesta instal·lació permet continuar garantint la qualitat del servei del qual gaudeixen tots els clients i assegurar el futur creixement de la demanda a la comarca del Ripollès.

LERSA, cent anys al servei de la comarca i dels seus clients.