Nou subministrament

Habitatges

 • D.N.I. del titular o C.I.F de l’empresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de l’escriptura de propietat, o del contracte de lloguer.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • Si és primera ocupació:
  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT)
  • Còpia de la cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HP (si és habitatge protegit)
  • Còpia de la llicència de primera ocupació.
 • Si no és primera ocupació i:
  • Fa menys d’1 any que el subministrament està donat de baixa:
   • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió.
  • Fa més d’1 any que el subministrament està donat de baixa:
   • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió o Certificat realitzat per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.
  • Dades domiciliació bancària (IBAN)
  • Telèfon de contacte o correu electrònic.

Locals comercials, industrials o serveis comuns

 • D.N.I. del titular o C.I.F de l’empresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de l’escriptura de propietat, o del contracte de lloguer.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT)
 • Si el subministrament no ha estat de baixa més d’un any, la potència és inferior a 20 kW i el local no és de pública concurrència, s’admet el Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió
 • Dades domiciliació bancària (IBAN).
 • Telèfon de contacte o correu electrònic.

 

Provisional d’obres

 • D.N.I. del titular o C.I.F de l’empresa. En aquest cas cal presentar el poder notarial o l’autorització corresponent.
 • Còpia de la llicència municipal d’obres.
 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT).
 • Certificat de compliment de distàncies reglamentàries d’obres o construccions a línies elèctriques.
 • Dades domiciliació bancària (IBAN).
 • Telèfon de contacte o correu electrònic